Bytový dům Praha - Ďáblice
Sem vložte podnadpis

Výstavba BD na křížení ulic Ďáblická a K Lomu. Zahájení prací je stanoveno na podzim roku 2018.