H&B stavreal, s.r.o.

[ služby ]

Projektujeme

V rámci projektových úkonů zajišťujeme veškerou činnosti inženýrskou činnost v rámci realizace stavby – od vydání příslušných stavebních povolení až po kolaudaci. Díky tomu získáte odhad celkových nákladů stavby, projekční řešení včetně návratnosti a proveditelnosti, dopady stavby na životní prostředí a podobně.

Vypracujeme všechny důležité dokumenty pro realizaci stavby:

  • Studii stavby od úvodní skici, přes plošnou či objemovou studii až po případný fotorealistický návrh
  • Výpočty provozních nákladů stavby pro různé úrovně zateplení a různé zdroje vytápění
  • Projektovou dokumentaci – od tvorby samotného projektu stavby přes zajištění nutných vstupních podkladů, měření, posudků, průzkumů aj.
  • Výkazový výměr
  • Rozpočty
  • Cenové nabídky atd.

Výzkum a vývoj

Chceme na trh přinést nové materiály a technologie, zabýváme se jejich vývojem a propojením do staveb. Připravujeme vývoj informačního systému pro stavební firmy.

Našimi partnery jsou:

  • UCEEB Buštěhrad | Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
  • ČVUT
  • VUT
  • Mendelova univerzita v Brně